Herstellingen

Snelle interventies bij een panne

Transportbandsystemen zijn robuust en ontworpen om lange tijd mee te draaien in een productie. Toch kunnen ze op een bepaald moment een mechanisch defect veroorzaken dat kan leiden tot een stilstand. 

Zo’n onverwachtse panne kan veel kosten met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor een betrouwbare partner die snel kan ingrijpen indien het noodlot toeslaat. Het Slim P serviceteam is 24/7 beschikbaar voor alle soorten herstellingen aan transportbanden. 

Bij Slim P kan je ook terecht voor preventieve onderhoudsdiensten zodat dat je transportsysteem langer probleemloos werkt.

Herstellingen transportbanden - SLIM P

Voorkomen is beter dan genezen !

Transportsystemen maken gebruik van tal van bewegende onderdelen die na een bepaalde tijdspanne slijten en dienen vervangen te worden. Regelmatig stellen we vast dat er pas wordt ingegrepen wanneer een panne zich effectief voordoet, alhoewel deze in vele gevallen kon vermeden worden. Vaak betekent dit dat de fabrieksactiviteiten, of een deel ervan, moeten worden stilgelegd.

Preventief handelen is daarom van essentieel belang. Door preventieve onderhoudswerken goed op voorhand in te plannen kan (een deel van) de productie op een welbepaald tijdstip stilgelegd worden om alle nodige onderhoudswerken uit te voeren. Dit zal de kans op een onverwachte storing enorm verkleinen alsook de kosten voor een onverwachte stilstand minimaliseren.

Bij Slim P kan je terecht voor preventieve onderhoudscontracten. Zorg er zo voor dat je systeem langer probleemloos werkt.

Herstellingen transportbanden - SLIM P

Bij Slim P garanderen we

Herstellien interne transportsystemen - SLIM P